Art Of War In Software | Toptal

https://www.toptal.com/agile/art-of-war-software-development Did you read “The Art of War”? If not, do not to be late any more.. Here is one good writing on Software Development with the strategy art of war.. The most relevant one of Machiavelli’s quote is: Never was anything great achieved without danger.

Read More

Team Building

Creating a “team” is really hard. Setting up, Developing and Keeping it sustainable and continuous work.. It starts with hiring correct person to the right job on time and fitness into the rest of team. Because team is to be formed with different roles and competencies which complementing others. After starting to the job, adaptation takes some time in some periods for…

Read More

Success: I got you!

I have seen a group of video on YouTube last week. Evan Carmichael is providing masters’ aspects to success, 10 Rules for Success up to their experiences. I watched most of them and then I suddenly decided to attach a summary what these masters are really saying in common for ruling the success. Off course success is not…

Read More

Türkiye Yazılım Kalite Raporu (TSQR)

Turkish Testing Board tarafından yapılan anket ilginç bilgiler içeriyor. Ankete katılanların bazı cevapları şu şekilde. Firmalar gün geçtikçe test organizasyonlarına daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Firmaların çoğu testleri otomatize etmiyor, açık kaynaklı yada kendilerinin geliştirdikleri araçlarla testler yapıyorlar. Firmadaki Test Yetkinliğini artırmak için mühendisler için eğitim ve konferanslara katılımın önemli olduğuna inanılıyor. Test senaryolarını yazan ve…

Read More

Türkiye Yazılım Geliştiricileri Anketi

Webrazzi tarafından yapılan anket ilginç bilgiler içeriyor. Detaylar şu şekilde; Yazılım geliştiricilerin yüzde 70’i eğitimini bilgisayar bilimleriyle alakalı bir konuda yapmış/yapıyor Ankete katılan 1387 kişinin yalnızca yüzde 6‘sı, yani 88’i, cinsiyetini kadın olarak işaretlerken geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 2’lik bir artıştan söz etmek mümkün. Diğer yandan yazılım geliştiricilerin yaş ortalaması 26,6 olurken lise ya da üniversite eğitimini bilgisayar bilimleriyle alakalı bir…

Read More