ICTSummit 2017 – Distruptive and Innovative Digital Economy

ICTSummit 2017 – Distruptive and Innovative Digital Economy

Information Computer Technology Summit (ICT Summit) 2017 with theme of "Distruptive and Innovative Digital Economy" is being held on 7 and 8 November at Istanbul Congress Center. I will be attending at the Artificial Intelligence Platform as panelist. ? We will discuss on AI Applications on different areas, AI in the future.. Many topics with industry experts with enthusiasm and excitement on IoT, Industry4.0, Artificial Intelligence, Data Analytics, Cloud tech...

Decentralizing IoT networks through blockchain

Different approach to modelling IoT centric businesses. Articles is searching for some alternatives to todays networks for IoT based products which having thousands/millions of devices are possible in one hand. Some PoF is already done by Samsung and IBM, some others are believing is not effective and other way should be identified.  Advantageous or no-advantage, we'll see.  https://techcrunch.com/2016/06/28/decentralizing-iot-networks-through-blockchain/

Art Of War In Software | Toptal

https://www.toptal.com/agile/art-of-war-software-development Did you read "The Art of War"? If not, do not to be late any more.. Here is one good writing on Software Development with the strategy art of war.. The most relevant one of Machiavelli's quote is: Never was anything great achieved without danger.

Türkiye Yazılım Kalite Raporu (TSQR)

Turkish Testing Board tarafından yapılan anket ilginç bilgiler içeriyor. Ankete katılanların bazı cevapları şu şekilde. Firmalar gün geçtikçe test organizasyonlarına daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Firmaların çoğu testleri otomatize etmiyor, açık kaynaklı yada kendilerinin geliştirdikleri araçlarla testler yapıyorlar. Firmadaki Test Yetkinliğini artırmak için mühendisler için eğitim ve konferanslara katılımın önemli olduğuna inanılıyor. Test senaryolarını yazan ve testleri yapanlar genelde test mühendisi/uzmanlar, yada iş analistleri ama aralarında tasarımcı yada müdürler bile var....

Türkiye Yazılım Geliştiricileri Anketi

Webrazzi tarafından yapılan anket ilginç bilgiler içeriyor. Detaylar şu şekilde; Yazılım geliştiricilerin yüzde 70’i eğitimini bilgisayar bilimleriyle alakalı bir konuda yapmış/yapıyor Ankete katılan 1387 kişinin yalnızca yüzde 6‘sı, yani 88’i, cinsiyetini kadın olarak işaretlerken geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 2’lik bir artıştan söz etmek mümkün. Diğer yandan yazılım geliştiricilerin yaş ortalaması 26,6 olurken lise ya da üniversite eğitimini bilgisayar bilimleriyle alakalı bir bölümde yapıyor olan/yapan kişilerin oranıysa yüzde 70. Bir başka deyişle yazılımcıların üçte birinin ‘alaylı’ olduğunu görüyoruz...